Ciąża

Amfetamina podczas ciąży

Pin
Send
Share
Send
Send


Uzależnienie od narkotyków jest chorobą, której główną cechą jest uzależnienie psychiczne i fizyczne od substancji narkotycznych podczas ich długotrwałego używania.
Do tej pory medycyna dopuszcza stosowanie środków odurzających jako najpotężniejszych środków przeciwbólowych. Do takich środków należą: morfina, kodeina, omnopon, promedol itp.
Regularne, długotrwałe stosowanie środków odurzających prowadzi do różnych zmian w zdrowiu fizycznym i psychicznym ludzi. Oprócz zaburzeń psychicznych, narkomani są podatni na nieprawidłowości w układzie pokarmowym, wątroba jest dotknięta, wpływa na układ sercowo-naczyniowy i inne ważne narządy. Negatywny wpływ leków na sferę seksualną jest również świetny: produkcja hormonów płciowych jest znacznie zmniejszona, a zatem zdolność do normalnego zapłodnienia jest zmniejszona. Wbrew powszechnemu przekonaniu, że narkomani mają podwyższoną aktywność seksualną, pożądanie seksualne w tej grupie ludzi znacznie zanika po zaledwie 1,5 miesiąca po regularnym zażywaniu narkotyków.
Obecnie stosowanie substancji odurzających zajmuje drugie miejsce na świecie pod względem rozpowszechnienia po paleniu tytoniu. Uzależnienie od narkotyków może być fizyczne, psychologiczne i psychofizyczne. Fizyczne uzależnienie od narkotyków rozwija się, gdy stosowane są środki odurzające w celu uniknięcia bólu, gdy są one odstawiane (tzw. Łamanie). Uzależnienia fizycznego w żadnym wypadku nie można uznać za uzależnienie od narkotyków. Na przykład większość miłośników kawy może odczuwać dyskomfort, gdy przestają go używać, ale nie oznacza to, że są uzależnieni. Uzależnienie psychologiczne nazywa się pragnieniem używania narkotyków na poziomie emocjonalnym. Uzależnienie psychiczne jest znacznie silniejsze niż fizyczne. W naszym kraju uzależnienie od narkotyków jest uważane za systematyczne stosowanie narkotyków, których stosowanie jest karalne. Jednakże zakazane substancje mogą również obejmować zalegalizowane leki, na przykład niektóre środki nasenne lub uspokajające z grupy barbituranów i benzodiazepin, które są bezwzględnie przeciwwskazane w czasie ciąży.
Wpływ leków na organizm kobiety w ciąży i płodu Jeśli rozważa się problemy alkoholizmu i palenia. w okresie ciąży dopuszczono możliwość posiadania zdrowego dziecka, a w przypadku stosowania środków odurzających takie prawdopodobieństwo jest całkowicie wykluczone.

Zażywaniu narkotyków w czasie ciąży w 97% przypadków towarzyszy rozwój powikłań. Brak składników odżywczych, spadek zawartości hemoglobiny, spadek tempa rozwoju płodu, poza tym zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia gli- cyny w późnej ciąży. Ponadto stan przedrzucawkowy występuje w postaci stanu przedrzucawkowego i rzucawki.
Większość leków o działaniu halucynogennym ma negatywny wpływ na etap dojrzewania komórek zarodkowych (zarówno męskich, jak i żeńskich). Wpływ substancji odurzających na gamety prowadzi do rozwoju różnych podziałów chromosomalnych, aw konsekwencji do narodzin dzieci z patologiami chromosomalnymi, które często są niezgodne z życiem, powodując śmierć płodu lub martwe urodzenie. Narkotyki wpływają na organizm rozwijającego się dziecka na dwa sposoby: bezpośredni i pośredni. Bezpośrednia ścieżka implikuje bezpośredni wpływ związków narkotycznych na rozwijający się płód, co prowadzi do rozwoju pewnych patologii. Warto zauważyć, że zdecydowana większość substancji odurzających ma małą masę cząsteczkową, w wyniku czego łatwo przechodzą przez łożysko, a ze względu na fakt, że wątroba, jako główna bariera w organizmie, nie jest wystarczająco rozwinięta, wpływa na rozwijające się ciało dziecka. Działanie mediowane lekami wyraża się w zmianach w strukturze błony śluzowej macicy, zaburzeniach krążenia łożyskowego, zmianach proporcji hormonów w ciele matki, zwiększeniu napięcia macicy itp.
Stosowanie środków odurzających w ciągu pierwszych 3 miesięcy ciąży prowadzi do niedorozwoju szkieletu, mięśni dziecka, rozwoju wad serca, niedorozwoju nerek i całego układu moczowego. Mogą wystąpić wrodzone wady nerek, takie jak:

 1. agenezja nerki - brak jednej nerki wraz z moczowodem,
 2. hipoplazja jest niedorozwojem nerki, w wyniku czego jej rozmiar jest znacznie zmniejszony. Dość często łączy się z upośledzoną funkcją komórek nerkowych,
 3. podwojenie nerki, któremu towarzyszy podwojenie moczowodu. Występuje całkowite podwojenie (system miednicy
 4. podwojono i są dwa moczowody otwierające się w różnych miejscach pęcherza) i niepełne podwojenie (pojedynczy system galwanizacji miednicy z jednym moczowodem),
 5. dystopia - niewłaściwa lokalizacja nerki, na przykład: miednicy, klatki piersiowej, biodrowej, lędźwiowej itp.

Oprócz anomalii ze strony układu moczowego, około 50% dzieci urodzonych przez uzależnione matki ma małą masę ciała (1,5-2,5 kg).
Stosowanie narkotyków w czasie ciąży przyczynia się do tego, że płód rozwija uzależnienie od narkotyków (takie samo jak u matki). Dlatego dziecko rodzi się z syndromem kaca poporodowego (odstawienie), ponieważ stały dopływ leków do jego ciała nagle się zatrzymuje. Zespół abstynencyjny charakteryzuje się drażliwością, nerwowością dziecka, cały czas krzyczy, często kicha i ziewa, temu stanowi towarzyszy gorączka i znaczne zmniejszenie napięcia mięśniowego.
Stosowanie środków odurzających w czasie ciąży przyczynia się do rozwoju wewnątrzmacicznego niedotlenienia płodu, w wyniku którego dzieci rodzą się z niedorozwojem układu oddechowego, naruszeniem oddychania zewnętrznego, a także zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego.
Wiadomo na pewno, że substancje wytwarzane przez przetwórstwo opium - opiaty (morfina, kodeina, heroina, meta-dong), stosowane do leczenia uzależnienia od heroiny, powodują euforię, senność, zwiększają próg bólu. Przy regularnym przyjmowaniu związków opioidowych rozwija się uzależnienie fizyczne, zarówno u matki, jak i u dziecka niosącego. Stosowanie opiatów w czasie ciąży wiąże się z przedwczesnym porodem, opóźnieniem wzrostu wewnątrzmacicznego i rozwojem dziecka, zwiększa ryzyko rozwoju stanu przedrzucawkowego. Prawdopodobieństwo nagłej śmiertelności dzieci wzrasta kilkakrotnie. Wpływ opiatów na rozwój wewnątrzmaciczny to narodziny dzieci upośledzonych umysłowo. W około 96–98% przypadków podczas stosowania związków opioidowych w czasie ciąży rozwija się zespół abstynencyjny u płodu: drażliwość, łzawienie, biegunka, ból mięśni i ich skurcze konwulsyjne.

Stosowanie środków odurzających jest ściśle związane z chorobami, takimi jak zapalenie wątroby i zakażenie HIV, przenoszonymi za pomocą tej samej igły (na przykład za pomocą heroiny). A występowanie tych chorób pociąga za sobą poważne konsekwencje dla dziecka.
Regularnemu stosowaniu leków halucynogennych, takich jak meskalina, LSD i inne, towarzyszą zaburzenia psychiczne u dzieci. Warto zwrócić uwagę na fakt, że stosowanie LSD, nawet długotrwałego i regularnego, nie jest czynnikiem ryzyka przedwczesnego porodu, rzucawki ani poronienia.
Pomimo braku większości działań niepożądanych, naturalnie konieczne jest odrzucenie LSD podczas ciąży.
Haszysz przy jego regularnym stosowaniu przyczynia się do rozwoju noworodkowych wad układu nerwowego lub sercowo-naczyniowego.
Palenie marihuany w czasie ciąży prowadzi do znacznego zmniejszenia liczby połączeń między komórkami w mózgu. W przyszłości przejawia się to w tym, że dziecko może rozwijać anomalie poznawcze, ruchowe i społeczne.
Dzieci matek, które paliły marihuanę w czasie ciąży, są bardziej drażliwe, nadpobudliwe, niespokojne, ich socjalizacja jest trudna, ich funkcje poznawcze i zdolność koncentracji są ograniczone. Paleniu marihuany w pierwszym trymestrze ciąży towarzyszy pojawienie się różnych krwawień z pochwy i nieprawidłowości w strukturze i prezentacji łożyska. Dość często dochodzi do wzrostu łożyska, gdy lekarz musi skorzystać z metody ręcznego oddzielenia poporodowego od dna macicy, któremu może również towarzyszyć krwawienie z macicy.
Neurostymulatory, w tym leki na grupy amfetaminowe, prowadzą do bezsenności, zwiększonej pobudliwości i zmniejszonego apetytu. Mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca, zmiany zapalne mózgu, nerek, wątroby i płuc. Amfetaminy o małej masie cząsteczkowej dość łatwo penetrują barierę łożyskową, wywierając toksyczny wpływ bezpośrednio na rozwijający się płód. W wyniku tego dochodzi do opóźnienia rozwoju wewnątrzmacicznego dziecka, a także narodzin dzieci z wrodzonymi wadami serca (brak zrostu przegród międzyprzedsionkowych lub międzykomorowych, otwarcie okna owalnego itp.).
Nawet jednorazowe użycie kokainy prowadzi do rozwoju zespołu drgawkowego, zaburzeń rytmu skurczów serca, systematycznego wzrostu ciśnienia krwi u dziecka. A jego regularnemu stosowaniu towarzyszy naruszenie odbioru niezbędnych składników odżywczych do płodu przez barierę hemato-łożyskową, naruszenie dotlenienia tkanek płodowych i rozwój wewnątrzmacicznego niedotlenienia.
U kobiet w ciąży i u płodu aktywność określonego enzymu, pseudocholiny esterazy, jest wielokrotnie zmniejszana, w wyniku czego toksyny heroiny gromadzą się w tkankach wątroby, przyczyniając się tym samym do rozwoju zatrucia kokainą (rzadko, ale nadal występuje dziedziczny niedobór tego enzymu w tym przypadku nawet jednorazowe użycie kokainy jest śmiertelne).
Głównymi objawami zatrucia kokainą są zwiększona częstość akcji serca, gorączka, drgawki, podobne do padaczki, zaburzenia rytmu serca, krwotoki mózgowe, atak serca, upośledzone krążenie krwi w basenie aorty brzusznej i naczynia krezkowe, obrzęk płuc itp.
Ponadto zażywanie kokainy jest często komplikowane przez przedwczesne porody, przedwczesne oderwanie normalnie zlokalizowanego łożyska, hipotoniczne lub atoniczne krwawienie z macicy, przedwczesne pęknięcie płynu owodniowego, samoistne poronienie, narodziny dzieci o zmniejszonych rozmiarach głowy, długość ciała i obwód wieszaka.
Stosowaniu środków odurzających towarzyszy spadek ilości spożywanej żywności i wody, co prowadzi do spowolnienia wzrostu i rozwoju płodu oraz narodzin wcześniaków z niedowagą.
Kolejnym najczęstszym lekiem jest fencyklidyna. Jego stosowanie w czasie ciąży prowadzi do wzrostu progu bólu u matki, a także zmian w jej koordynacji i orientacji w przestrzeni i czasie. Obecnie nie zidentyfikowano żadnych specyficznych skutków tego leku na płód, jednakże obserwuje się niewielkie zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym w postaci hamowania lub odwrotnie, zwiększonej pobudliwości.
Często zamiast środków odurzających stosuje się różne związki organiczne (farby, żywice, rozpuszczalniki itp., Które są szybko wchłaniane do krwi i łatwo penetrują skórę, a zatem przez łożysko). Po pierwsze, związki organiczne mają wpływ na centralny układ nerwowy matki, powodując efekt narkotycznego narkotyku. Może wystąpić nagła tachykardia (do 150-200 uderzeń serca na minutę) i śmierć. Przy długotrwałym stosowaniu kora mózgowa stopniowo zanika, funkcja intelektualna maleje, a móżdżek jest upośledzony. Może również wystąpić uszkodzenie nerek.
Wpływowi związków organicznych na rozwijający się płód towarzyszy wystąpienie wewnątrzmacicznego opóźnienia wzrostu, zmniejszenie wielkości mózgu dziecka, tworzenie wrodzonego obrzęku mózgu i anomalie w strukturze kończyn (na przykład elastycznych kończyn).
Oprócz celowego stosowania substancji organicznych, możliwe jest ryzyko zawodowe zatrucia nimi, zwłaszcza toluenem. Toluen - najczęstszy rozpuszczalnik organiczny, który może dostać się na skórę, błonę śluzową dróg oddechowych, jest częścią niektórych klejów. Dlatego co najmniej trzy miesiące przed poczęciem dziecka konieczne jest nie tylko zaprzestanie używania środków odurzających, ale także wykluczenie możliwości zatrucia w miejscu pracy.
Aby zapobiec wszystkim niepożądanym konsekwencjom wymienionym powyżej, konieczne jest zaprzestanie przyjmowania środków odurzających na długo przed poczęciem dziecka. A w przypadku długiego doświadczenia z używaniem narkotyków, należy to powiedzieć lekarzowi nadzorującemu. Lekarz musi wiedzieć, jakie substancje odurzające przyszła matka używa lub konsumuje, aby dokładnie wiedzieć, jakich konsekwencji należy się spodziewać, a które można zapobiec. Powszechnie wiadomo, że aby całkowicie wyeliminować wszystkie konsekwencje uzależnienia od narkotyków, potrzebne jest kompleksowe i kompletne leczenie, które odbywa się w szpitalu.
Po pierwsze, każda kobieta, która używa narkotyków, musi sama decydować, co jest najważniejsze - narodziny zdrowego dziecka lub stosowanie narkotyków, ustalanie priorytetów.

O leku

Sztuczna tymczasowa radość ze strasznymi i długimi konsekwencjami - tak zwane narkotyki, te, które przestały ich używać. Jeśli mówimy o amfetaminie, jest to dobrze znany silny stymulator ośrodkowego układu nerwowego. Nie wytwarza energii jak żywność, ale wykorzystuje zasoby i zużywa siłę obecną w ciele. Oznacza to, że zasada jego działania opiera się na „kradzieży” pewnej części energii i zdrowia ciała dla krótkotrwałej przyjemności. Amfetamina jest syntetycznym analogiem psychostymulantu kokainowego. Jest to biały lub kremowy proszek, rozpuszczalny w wodzie. W większości amfetamina nie ma wyraźnego zapachu, ale czasami pachnie słabo kwasem.

Zwykle jest spożywany przez wdychanie przez nos, usta, palenie tytoniu lub zastrzyk. Ten lek może wywoływać uniesienie, wigor, jasność umysłu i poczucie nieustraszoności. Wszystko to szybko mija i zmienia się z uczuciem spustoszenia i głębokiej depresji. Lek uzależnia.

Narkotyki i ciąża

Substancje toksyczne z leków szybko pokonują barierę łożyskową. Natychmiast mają szkodliwy wpływ na płód. Przyszłe dziecko w łonie narkomana regularnie otrzymuje „dawkę”. Konsekwencje zażywania narkotyków kobiety w ciąży - rozwój dziecka bezpośrednio po urodzeniu ciężkiego zespołu abstynencyjnego. Charakteryzuje się zespołem objawów:

 • objawy dyspeptyczne
 • wysoka temperatura
 • drażliwość, ciągły płacz,
 • drgawki.

Leki mają inny wpływ na rozwój embrionalny. Ale wszystkie są niebezpieczne dla zdrowia dziecka. Słabe ciało dziecka nie jest w stanie poradzić sobie ze strasznym wstrząsem toksycznym. Prowadzi to do nieodwracalnych konsekwencji:

 • Kobieta, która regularnie używa narkotyków, u 97% dzieci rodzi się z niepełnosprawnością fizyczną lub umysłową.
 • Przyjmowanie leków zwiększa ryzyko ciężkiego stanu przedrzucawkowego w trzecim trymestrze ciąży. Jest to niebezpieczne zarówno dla płodu, jak i dla przyszłej matki.
 • Stałe przyjmowanie toksycznych substancji wewnątrzmacicznych prowadzi do tego, że płód rozwija uzależnienie od narkotyków.

Jak inaczej szkodliwe skutki narkotyków będą manifestować się u potomstwa osoby, zależy od rodzaju zakazanej substancji, czasu jej spożywania i stanu zdrowia kobiety w ciąży. Najgorsze - heroina, żadna matka uzależniona od tego narkotyku nie może urodzić zdrowego dziecka. Najczęściej narkoman po prostu nie może zajść w ciążę. Heroina powoduje miażdżący cios w układ rozrodczy. Jeśli zajdzie ciąża - prawdopodobieństwo poronienia, śmierć płodu w macicy wzrasta dziesięciokrotnie. Dzieci „heroiny” częściej umierają z powodu zespołu nagłej śmierci niemowląt.

Opioidy stosowane w pierwszym trymestrze ciąży przyczyniają się do rozwoju niedotlenienia płodu, co powoduje uszkodzenie jego rozwoju umysłowego. U dzieci uzależnionych od heroiny stwierdza się zaburzenia układu oddechowego, opóźniony rozwój fizyczny i psychiczny, wrodzone nieprawidłowości układu sercowo-naczyniowego.

Не менее коварны так называемые клубные наркотики – экстази и соль. Они провоцируют возникновение пороков развития, патологий ЦНС. У таких детей часто отмечаются проблемы с речью, социальной адаптацией, они плохо обучаемы.

Амфетамин и беременность

Зависимость от амфетамина – одна из самых опасных для беременной. Przyjmowanie tego leku znacznie zmniejsza ciało. Zależne od narkotyków szybko traci na wadze, słabo odżywione - ten styl życia nie pozwala znieść zdrowego dziecka. Stosowanie amfetaminy we wczesnym okresie ciąży niekorzystnie wpływa na rozwój płodu. Nie otrzymuje składników odżywczych, rozwija niedobór tlenu, powikłanie przebiegu ciąży, prawdopodobne jest przerwanie łożyska.

Jeśli kobieta regularnie zażywała amfetaminę, ryzyko urodzenia dziecka z wrodzonymi nieprawidłowościami jest wysokie:

 • wady struktury czaszki - rozszczep podniebienia górnego lub dolnego,
 • wady układu sercowo-naczyniowego, wątroby, nerek,
 • wady rozwojowe mózgu.

Zespół narkotykowy u dziecka urodzonego przez matkę, która używa amfetaminy, objawia się letargiem, odmową jedzenia, sennością. Następnie ryzyko rozwoju patologii OUN jest wysokie.

Kokaina i ciąża

Nawet pojedyncze użycie kokainy podczas ciąży powoduje skurcz naczyń, gwałtowny wzrost tętna, skok ciśnienia krwi. Wszystko to może spowodować spontaniczne poronienie lub śmierć płodu płodu, w późniejszych okresach prowadzić do przedwczesnego porodu. Jeśli ciąża została utrzymana, konsekwencje dla dziecka i tak są nieuniknione.

Zażywanie kokainy podczas ciąży zwiększa ryzyko wystąpienia wad wrodzonych. Układ moczowo-płciowy, przewód pokarmowy dziecka cierpią, prawdopodobnie krwotok śródczaszkowy. Nawet jeśli dziecko urodzi się bez widocznych nieprawidłowości fizycznych, problemy z widzeniem i aktywność centralnego układu nerwowego są prawdopodobne w przyszłości. Takie dzieci śpią źle, są rozdrażnione, czasem agresywne, słabiej wyszkolone w porównaniu ze zdrowymi rówieśnikami.

LSD podczas ciąży

Syntetyczne narkotyki klubowe, w tym LSD, mają mniej niekorzystny wpływ na przebieg ciąży. Ale przy regularnym stosowaniu leku płód będzie nieuchronnie cierpiał. Jeśli przyszła mama zażywała substancje psychoaktywne, po urodzeniu dzieci wykazują również oznaki „łamania” narkotyków.

Następnie dzieci mogą doświadczyć opóźnienia w rozwoju mowy, trudności z adaptacją społeczną, trudności z postrzeganiem nowej wiedzy. Często dzieciom urodzonym przez matki, które spożywały LSD, zdiagnozowano patologie centralnego układu nerwowego.

Dodatkowe ryzyko dla dziecka wiąże się z faktem, że podczas używania narkotyków na przyjęciach i spotkaniach, nieszczęśliwe matki nadużywają alkoholu, palą i stosują inne zabronione substancje. Nikotyna i napoje alkoholowe dziesiątki razy pogarszają szkodliwy wpływ na płód i ciało kobiety w ciąży.

Farmakoterapia podczas ciąży

Leczenie ciężarnej kobiety uzależnieniem od narkotyków jest trudnym zadaniem. Ale to jedyna szansa na zmniejszenie ryzyka poronienia lub narodzin chorego dziecka. Prawdopodobieństwo powrotu do zdrowia jest znacznie wyższe, jeśli kobieta sama zda sobie sprawę, jak niebezpieczne są dla niej i nienarodzonego dziecka narkotyki.

Terapia kobiet uzależnionych od narkotyków na stanowisku składa się z dwóch etapów - leczenia lekami i psychoterapii. A jeśli psychoterapia kobiet w ciąży nie wiąże się z żadnymi problemami, wówczas leki podczas porodu są ściśle ograniczone.

Głównym leczeniem jest zwalczanie objawów somatowegetatywnych i obejmuje mianowanie:

 • hepatoprotektory
 • leki nootropowe
 • leki przeciwskurczowe,
 • kompleksy witaminowe,
 • leki do detoksykacji.

Stosowanie środków uspokajających, środków nasennych, uspokajających i leków psychotropowych jest dozwolone tylko w najbardziej ekstremalnych sytuacjach. Odbiór jest możliwy wyłącznie pod nadzorem lekarza.

Ważne jest, aby kobieta w ciąży pamiętała, że ​​każdy lek - w tym lek roślinny - jest śmiertelną trucizną dla nienarodzonego dziecka. Intoksykacja ciężkimi środkami odurzającymi może być śmiertelna dla jej wrażliwego organizmu lub wywołać poważną niepełnosprawność. Nie można przewidzieć negatywnych konsekwencji dla płodu, a czasami pojedyncza dawka może wystarczyć, aby złamać życie siebie i nienarodzonego dziecka.

Narkotyki w ciąży - zagrożenie narodzinami osoby wadliwej

W przypadku ciąży narkomanka rozwinie niezdrowy płód: obniżona zostanie odporność nienarodzonego dziecka, co prowadzi do podatności na choroby. Układ nerwowy płodu ulega nieodwracalnym uszkodzeniom. Mały człowiek rodzi się chory i pozostanie w tyle za swoimi rówieśnikami, zarówno w rozwoju fizycznym, jak i umysłowym. Te dzieci są bardziej narażone na choroby układu pokarmowego. Leki pochodzące z konopi - marihuana i haszysz z wciąż nienarodzonego płodu niszczą centralny układ nerwowy. Niektóre grupy leków wywołują pęknięcie komórek rozrodczych, zakłócając prawidłowy rozwój chromosomów, co prowadzi do pojawienia się deformacji.

Nie zapominaj, że ponad 80% noworodków matek narkomanów umiera na samym początku - słaby organizm nie jest w stanie przystosować się do normalnego życia. Ponadto dziecko nadal otrzymuje narkotyki przez mleko matki uzależnionej matki.

Dlaczego osoba zostaje narkomanem?
Dlaczego uzależnienie jest chorobą?
Skuteczne leczenie narkomanów.

Dlaczego tak trudno jest przestać zażywać narkotyki?
Co dzieje się z osobą, gdy przestaje używać?

Środowisko uzależnionego.
Zaufanie rodziny.
Wartości ludzkie.
Skuteczne leczenie i rehabilitacja.

Jak sprawić, by uzależniony był leczony? (interwencja w leczeniu narkomanii)
Co zrobić, jeśli uzależniony nie chce się leczyć.

Jak skutecznie leczyć narkomana?
Skuteczne leczenie narkomanów.
Jak wybrać centrum rehabilitacji

Częste są przypadki przedwczesnego porodu wywołane wymiotami. Nawet jednorazowe użycie substancji narkotycznych niekorzystnie wpływa na rozwijający się płód - ich masa cząsteczkowa jest nieznaczna, więc są w stanie przeniknąć przez łożysko, a następnie wejść do rozwijającego się organizmu nienarodzonego dziecka. Po urodzeniu dzieci te często mają ataki płaczu i histerii - są to objawy „złamania”, podobnie jak dorosły narkoman. Wpływ leków na ciążę, z którymi matka uzależniona od narkotyków naraża nienarodzone dziecko:

 • Prawdopodobieństwo urodzenia martwego dziecka
 • Prawdopodobieństwo poronienia wzrasta
 • Wysokie prawdopodobieństwo nagłej śmierci noworodka
 • Poród przedwczesny
 • Hamowanie rozwoju fizycznego i umysłowego dziecka

Predyspozycje do chorób

Dla kobiety w ciąży wymagana jest pełnowartościowa dieta, a przyjmowanie opiatów, takich jak heroina, morfina, kodeina i difenhydramina, powoduje objawy niedożywienia w organizmie matki, w wyniku czego wewnątrzmaciczny wzrost płodu jest opóźniony. Noworodki są narażone na AIDS, zapalenie wątroby i zapalenie wsierdzia. U tych dzieci częściej występuje wrodzona choroba serca. Używanie narkotyków powoduje zatrucie w ciele kobiety w ciąży, co prowadzi do arytmii, gwałtownego wzrostu ciśnienia krwi, temperatury, drgawek. Już jeden taki wpływ na nienarodzoną istotę wystarczy, aby spowodować poronienie lub wprowadzić zmiany w jego rozwoju. Lekarze stwierdzili, że kokaina ogranicza przepływ krwi i składników odżywczych do łożyska. W rezultacie rozwija się nieprawidłowy płód.

Wszystkie inne leki działają na płód w ten sam sposób (to Valium, diaceps, Librium, Chloldicypox i wiele innych substancji). Będąc w stanie embrionalnym, płód jest bardzo wrażliwy, to właśnie na początku ciąży musisz być ostrożna i uważna, w przeciwnym razie młoda matka nie będzie w stanie sprowadzić pełnoprawnego zdrowego dziecka. Pozostaje dodać, że uzależnieni od matek są narażeni na gwałtowne wahania nastroju, stan „wysoki” może zmienić się w histerię. Czy normalne dziecko ze stabilną psychiką może urodzić się takiej matce? Ostatnio amfetaminy, heroina i ecstasy zostały dodane do leków z naturalnych ziół, które wpływają na ciało kobiety w ciąży w taki sam sposób jak kokaina. Zespół abstynencyjny utrzymuje się, występuje wzrost wad wrodzonych i wad płodu, zdolność prawidłowego rozwoju umysłowego noworodka jest znacznie zmniejszona, a ryzyko poronienia i przedwczesnego porodu również pozostaje. Według statystyk kobiety w ciąży, które używają narkotyków, nie są w stanie nosić dziecka. Mówiąc o amfetaminach, lekarze najczęściej stwierdzają narodziny martwego płodu, a u noworodków obserwuje się wrodzoną chorobę serca i stopę końsko-szpotawą.

Podsumowując, powiedzmy, co zażywanie narkotyków zagraża matce i nienarodzonemu dziecku:

 • poród przedwczesny
 • wysokie prawdopodobieństwo urodzenia martwego dziecka
 • rozwój płodu zwalnia
 • niska waga urodzeniowa
 • zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania dziecka z objawami odstawienia.

Nawet jeśli kobieta w ciąży, zgodnie z zaleceniami lekarzy, chce zaprzestać przyjmowania leków, powinno to odbywać się stopniowo i tylko pod nadzorem, w przeciwnym razie wzrasta ryzyko utraty płodu.

Mąż używał amfetaminy w momencie poczęcia, konsekwencje?

№ 5 122 Narcolog 07.02.2013

Cześć, pomóż proszę! Mąż używał amfetaminy (suszarki do włosów) przez około pół roku, mniej więcej co dwa tygodnie, tak się złożyło, że wystąpiło niezabezpieczone PA, następnego dnia wypiła pastinor zgodnie z instrukcjami, ale po 3 tygodniach dowiedziała się, że jest w ciąży! Nie używam czegoś takiego, jak może to wpłynąć na dziecko? Bardzo zmartwiony, naprawdę chcę zostawić dziecko.

Ufimtseva Alina, Czelabińsk

ODPOWIEDZIONY: 07.02.2013 s Samara 0.0 i

Droga Alino! Odpowiedziałem już na podobne pytanie. . Nikt nie jest odporny na nieprawidłowości genetyczne w momencie poczęcia. Wyłączając stosowanie po zapłodnieniu, czynniki wpływające na już zapłodnione jaja są usuwane (lub raczej minimalizowane). Dlatego radzisz: Skoncentruj swoje wysiłki na płaszczyźnie położnictwa i ginekologii i uważnie monitoruj rozwój ciąży i stan płodu. Ginekolodzy mają terminy na rozwój narządów i układów płodowych, dokładnie w celu diagnozowania wad wrodzonych. Lekarze-narcolodzy nie zajmują się szczegółowym badaniem wad rozwojowych płodu itp., Ale podkreślają jedynie możliwość negatywnych konsekwencji przy poczęciu i ciąży. Powodzenia.

PYTANIE RAFINUJĄCE 24.08.2015 Tatyana, Irkuck

Cześć, powiedz mi proszę. Jeśli mąż użył Ampitaminy, a potem dowiemy się, że zaszedłem w ciążę. Jakie mogą być konsekwencje i na ogół nie lepiej jest przerwać ciążę?

ODPOWIEDZIŁ: 27 sierpnia 2015 Kravtsov Alexander Vasilyevich Chabarowsk 0.0 psychiatra-narcyz

Cześć, Tatiana! Przerwanie ciąży, to nie będzie lepsze ani dla ciebie, ani dla twojego dziecka! Wpływ amfetaminy na zdrowie dziecka, gdy jest stosowany przez przyszłego ojca współczesnej nauki, nie był badany. Wiadomo tylko, że: 1) stosowanie amfetaminy przez matkę (ale nie ojca) w czasie ciąży może znacznie wpłynąć na rozwój dziecka, aż do poronienia lub wad wrodzonych. Niemowlęta urodzone przez takie matki są zwykle nadmiernie rozdrażnione, niespokojne, mają obniżone napięcie mięśniowe i masę ciała, CNDS (zespół zaburzeń snu), zaburzenia mózgu, serca, układu hormonalnego, odporności, nieprawidłowości umysłowych itp. .. 2) Dzieci urodzone w rodzinie, w której rodzice (i bez względu na matkę lub ojca) używają narkotyków lub mają jakiekolwiek (fizyczne lub psychiczne) konsekwencje w związku ze stosowaniem środków powierzchniowo czynnych (substancji psychoaktywnych) w przeszłości, znacznie częściej niż inne dzieci mają naruszenie Jestem w rozwoju umysłowym i intelektualnym, a częściej moi rówieśnicy są podatni na występowanie chorób nerwowych, uzależnienia od alkoholu i narkotyków. 3) Na zdrowie dziecka wpływa nie tyle początkowy stan zdrowia ojca, co środowisko psychologiczne, w którym dziecko będzie rosło, to znaczy dalsze zachowanie ojca i matki w rodzinie (dbanie o dziecko i siebie nawzajem).

Powikłania ciąży z różnych leków

Powikłania uzależnienia powstają w zależności od rodzaju spożywanej substancji.

 • Heroina Najbardziej prawdopodobnym powikłaniem jest samoistne poronienie lub śmierć płodu. Jeśli dziecko się urodzi, 95% cierpi z powodu rozdzierającego wycofania. Większość dzieci umiera z powodu ciężkiego niedotlenienia i poważnych patologii. Przeżycie nie przekracza 30%, ale urodzone dzieci stają się nosicielami strasznych diagnoz i rozwój nigdy nie dogania ich rówieśników.
 • Amfetamina. Wyjęcie i posiadanie dziecka uzależnionego od amfetaminy jest prawie niemożliwe. Płód umiera wewnątrz macicy lub w chwili urodzenia. Podczas przeżycia dziecko cierpi na wysokie ciśnienie krwi, niską masę ciała, tachykardię. Ryzyko rozwoju wad twarzy, wad serca i nieprawidłowości w mózgu znacznie wzrosło.
 • Marihuana Dziecko rodzi się z niską wagą, słabo rozwinięte, zdiagnozowano u niego patologie układu nerwowego i wzroku.
 • Kokaina. Jeśli przyszła mama używa kokainy, to urodzone dziecko jest skazane na niepełnosprawność z powodu wad wrodzonych. Ale główna część ginie w łonie matki, zaraz po urodzeniu lub w pierwszym roku.

Jak pomóc uzależnionemu?

Jeśli kobieta bierze narkotyki i dowiaduje się o ciąży, będzie musiała dokonać wyboru między zrezygnowaniem z hobby i śmiercią dziecka. Nie chcąc chronić płodu, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem w sprawie aborcji.

Jeśli chcesz uratować dziecko, kobieta powinna skontaktować się z ośrodkiem leczenia uzależnień od narkotyków. Terapia dobierana jest indywidualnie, z uwzględnieniem pozycji pacjenta. Lekarze podejmują maksymalne wysiłki w celu powstrzymania uzależnienia, zachowania płodu i zmniejszenia wpływu toksyn na organizm rozwijający się w łonie matki.

Aby zatrzymać wpływ leków na ciążę i mieć szansę na zdrowe dziecko, skontaktuj się z naszym centrum rehabilitacyjnym. Specjaliści opracowują indywidualny schemat leczenia, aby zminimalizować negatywny wpływ na płód. Stan kobiet w ciąży i nienarodzonego dziecka jest koniecznie monitorowany przez wizytujących lekarzy.

Morfina i opium

Cechą leków opioidowych jest szybki rozwój uzależnienia fizycznego i psychicznego. Jeśli kobieta, która użyła takich substancji przed zajściem w ciążę, dowiedziawszy się o jej sytuacji, ostro odmawia przyjęcia leku, prowadzi to do ciężkiego zespołu odstawienia (odstawienia).

Zespół odstawienia może wywołać najstraszniejsze konsekwencje:

 • poronienie lub narodziny martwego dziecka,
 • odrzucenie łożyska i przedwczesnego porodu,
 • ciężka hipoksja,
 • nagła śmierć noworodka.

Opóźnienie rozwojowe jest często diagnozowane, w przyszłości dzieci mogą doświadczać następujących zaburzeń:

 • powolny rozwój motoryzacji i mowy,
 • trudności z percepcją słuchową i wzrokową,
 • zezowaty
 • problemy rozwoju procesów poznawczych.

Pierwszymi objawami zażywania kokainy są skurcz naczyń krwionośnych, gwałtowny skok ciśnienia krwi w górę, ciężka tachykardia. Całe to nienarodzone dziecko doświadcza swojej matki, więc kokaina podczas ciąży często powoduje poronienie, śmierć płodu, przedwczesne porody.

Jeśli matka użyła kokainy przed iw trakcie ciąży, to po porodzie dziecko w pełni doświadczy zespołu odstawienia. Objawy są ciężkie, łzawe łzy, bezsenność, drażliwość, gorączka, biegunka i wymioty itp. Jeśli mama nadal używa leku podczas laktacji, możliwe jest wystąpienie napadów padaczkowych.

Bardzo często, przy takim uzależnieniu od kobiet, obserwuje się wyniki uniwersyteckie, niedotlenienie i krwotok wewnątrzczaszkowy. Bardzo wysokie ryzyko wad wrodzonych, zwłaszcza patologii przewodu pokarmowego, nerek, dróg moczowych. Dzieci kokainy często mają niepełnosprawność przez całe życie.

Narkotyki klubowe

Wpływ syntetycznych leków „klubowych” (LSD, PCP - fencyklidyna itp.) Na płód w czasie ciąży nie jest w pełni zrozumiały. Trudność dodaje fakt, że podczas wszelkiego rodzaju imprez i przyjęć kobiety często palą, piją alkohol i mieszają takie narkotyki z innymi nielegalnymi narkotykami, co znacznie zwiększa szkodliwy wpływ na płód.

Wiadomo, że same narkotyki „klubowe” nie wywołują spontanicznej aborcji, ryzyko porodu przedwczesnego jest również niewielkie. Jednak po urodzeniu takich matek u dzieci obserwuje się niezmiennie zespół abstynencyjny, którego nasilenie zależy od częstotliwości i dawki stosowania halucynogenów i innych zabronionych leków.

Najczęstszą konsekwencją fascynacji narkotykami syntetycznymi jest patologia centralnego układu nerwowego. W przyszłości dzieci mogą odczuwać zaburzenia rozwoju mowy, problemy z nauką i adaptacją społeczną. Często przypadki wad wrodzonych u dzieci.
W filmie na temat wpływu różnych rodzajów leków na ciążę:

Leczenie uzależnienia od narkotyków podczas ciąży

Traktowanie przyszłych matek z narkomanii jest bardzo skomplikowanym i odpowiedzialnym procesem. Jeśli kobieta jest uzależniona od doświadczenia, przyszłe macierzyństwo nie zawsze będzie w stanie zmusić ją do porzucenia takiego stylu życia. Но во многих случаях пациентки всерьез решают покончить с наркоманией, и тогда врачи делают все возможное, чтобы максимально снизить негативное воздействие запрещенных веществ на будущую маму и плод.

Любое лечение наркотической зависимости включает 2 равноправных аспекта – медикаментозная и немедикаментозная терапия. При лечении беременных женщин возможности медикаментозной терапии крайне ограничены. Stosowanie środków uspokajających, nasennych, uspokajających i innych leków psychotropowych jest dozwolone w tych 9 miesiącach w skrajnych przypadkach.

Dlatego leczenie w tym przypadku sprowadza się do eliminacji zaburzeń somatowegetatywnych:

 • terapia detoksykacyjna (solanka),
 • witaminy i aminokwasy
 • leki nootropowe
 • hepatoprotektory
 • przyjmowanie leków przeciwskurczowych.

W leczeniu uzależnienia od heroiny w niektórych przypadkach lekarz może zdecydować o terapii substytucyjnej metadonem (tak, aby zespół odstawienia nie powodował poronienia lub przedwczesnego porodu).

Wszelkie leki - i naturalna marihuana, syntetyczne LSD i opiaty - są śmiertelną trucizną, która niszczy wszystkie organy i układy ludzkiego ciała. W przypadku nienarodzonego dziecka zatrucie lekiem może być śmiertelne lub prowadzić do ciężkiej niepełnosprawności.

Konsekwencje narkotycznego wpływu na ciało dziecka są nieprzewidywalne i żadne leczenie nie może zagwarantować, że dziecko uzależnionej matki może prowadzić pełne życie w przyszłości. Dlatego jedynym warunkiem narodzin zdrowego dziecka dla kobiety jest nigdy, w żadnych okolicznościach, próbowanie narkotyków.

Obejrzyj film: Uczeń przyniósł do szkoły 2 kg amfetaminy Szkoła odc. 446 (Grudzień 2023).

Pin
Send
Share
Send
Send